MGBahn – Antwort der Matterhorn Gotthard Bahn 5. April 2024

Einführung des Servicezuschlags beim Ticketkauf in MGBahn-Zügen –  Antwort der Matterhorn Gotthard Bahn, 5. April 2024

 

Artikel im Walliser Bote 6. April 2024